УПИС НА ПРВАЧИЊА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023

 


 

Пофалени ученици за второто тримесечје во учебната 2021/2022г.

2 одделение  viber image 2022-02-21 12-47-50-027   viber image 2022-02-21 12-47-48-946 
   Велија Амет 2а   Петар Миќиќ 2б одд
3 одделение  viber image 2022-02-21 12-48-25-180   viber image 2022-02-21 12-48-06-314 
  Јована Дамчевска    3а одд     Мирна Калпак 3б одд.
4 одделение  viber image 2022-02-21 12-47-49-945   viber image 2022-02-21 12-48-15-376 
  Јан Спироски  4а одд   Бисера Пандиловска 4б одд
5 одделение  viber image 2022-02-21 12-47-49-838 viber image 2022-02-21 12-47-49-679  viber image 2022-02-21 12-47-49-590 
   Ема Трендафилова 5а                                                   Нина Ќосева 5б Филип Крстески 5 в
 6 одделение  viber image 2022-02-21 12-47-49-511    viber image 2022-02-21 12-47-50-103
   Иван Донев 6а    Ерика Трпеска 6б
 7 одделение  Владимир Хаџи 7а    viber image 2022-02-21 12-47-49-328
   Владимир Хаџи-Христовски 7а    Софија Стојковска 7б
 8 одделение  viber image 2022-02-21 12-47-49-422   миа 
   Деспина Давидов 8а    Миа Панов 8б
  Ирина 9а   viber image 2022-02-21 12-47-49-166 
   Ирина Лазова 9а    Кирил Цеков 9б
Добитници на стипендијата „Феникс“ од Општина Центар
Со задоволство ја објавуваме веста дека нашата ученичка од 9а одд, Дени Жерновска, е добитник на годинешата награда на општината Центар „Феникс“ во категоријата „Ученици и студенти“, за постигнување во културата. Исто така, наградата ја доби и Марко Наумовски, наш поранешен ученик, сега успешен студент на Медицинскиот факултет, за постигнувања во биологијата.Наградата „Феникс“ традиционално се  доделува од општина Центар и Советот за особени постигнувања во областите на стопанството, уметноста, воспитувањето и образованието, спортот и во други области на творештвото од значење за развојот на општината и нејзина афирмација во државата и надвор од неа.
 Deni Feniks viber image 2022-01-28 12-43-31-138  Deni Feniks viber image 2022-01-28 12-43-50-914  Deni Feniks viber image 2022-01-28 18-51-48-465 Марко Доделување-на-Феникс-награди-2-300x201 

 

Добитници на стипендии од Општина Центар за спорт, култура и наука за учебната 2021/2022 г. се учениците:

9а Јана Дамчевска - наука 260441749 355835376342730 1878543091679894539 n
8а Кристијан Јанев - тенис
9а Амелија Ончева - наука
7b Ива Пеливанова- култура
8а Адриен Гане Боирал - сијање
7a Анастасија Стојановска-карате

 Пофалени ученици за првото тримесечје во учебната 2021/2022г.

2 одделение  viber image 2021-11-22 13-44-09-484    viber image 2021-11-22 13-44-09-112
   Теоман Зејнел 2а   Ведран Донев 2б одд
3 одделение  viber image 2021-11-22 13-44-09-631    viber image 2021-11-22 13-44-10-924
  Андреј Радоешки    3а одд     Петар Здравковски 3б одд.
4 одделение  viber image 2021-11-22 13-44-10-247    viber image 2021-11-22 13-44-10-728
  Михаил Јанакиески  4а одд   Оља Јовановиќ 4б одд
5 одделение  viber image 2021-11-22 13-44-10-085 viber image 2021-11-22 13-44-09-846  viber image 2021-11-22 13-44-10-436
   Мила Караиванова 5а                                                   Андреј Станковиќ 5б Саша Димитриевска 5 в
 6 одделение  viber image 2021-11-22 13-44-09-556    
   Нина Велевска 6а    Каја Миновска 6б
 7 одделение  viber image 2021-11-22 13-44-09-419    viber image 2021-11-22 13-45-22-293
   Гала Спироска 7а    Лука Андрејевски 7б
 8 одделение  viber image 2021-11-22 13-44-09-928    viber image 2021-11-22 13-44-09-304
   Филип Митевски 8а    Благоја Крстески 8б
 9 одделение  viber image 2021-11-22 13-44-09-743    viber image 2021-11-22 13-44-10-007
   Андреј Гаштарски 9а    Јана Парнаџиски 9б

 

 

УЧИЛИШЕН ИНФОРМАТОР 

Информатор стр.1Информатор стр.3Информатор стр.4Информатор стр.5Информатор стр.6Информатор стр.7Информатор стр.8

Распоред за звонење за настава со физичко пруство за учебната 2021/22 година 

   1 час

       8:00-8:40

            Одмор 5 мин

    2 час

        8:45-9:25

            Одмор 20 мин

Голем Одмор

       9:25-9:45

 

    3 час

        9:45-10:25

            Одмор 5 мин

    4 час

       10:30-11:10

            Одмор 5 мин

    5 час

      11:15-11:55

            Одмор 5 мин

    6 час

      12:00-12:40

             Одмор 5 мин

    7 час

      12:45-13:25

 

Распоред на часови за додатна и дополнителна настава во  предметна настава за учебна  2021/22 година

 

Ред.бр

Предметен наставник

    Предмет

 Дополнителна

        Додатна

  Приемен час

1.

Светлана Петровска

Македонски јазик

Четврток 8 час

Четврток 8 час

Четврток 4 час

2.

Маја Ѓорѓиевска

Македонски јазик

Четврток 7 час

Вторник 7 час

Вторник 5 час

3.

Камелија Симоновска

Англиски јазик

Вторник 7 час

Четврток 7 час

Петок 4 час

4.

Слободанка Прелоговски

Англиски јазик

Вторник 7 Час

Четврток 7 час

Петок 6 час

5.

Орнела Милевиќ

Германски јазик

Понеделник 8 час

Четврток 6 час

Среда 5 час

6.

Слободан Покупец

Математика

Среда 7 час

Вторник 7 час

Среда 6 час

7.

Ирена Ц.Ѓорѓеска

Математика

Четврток 7 час

Четврток 7 час

Среда 4 час

8.

Калина Серафимовска

Историка

Вторник 7 час

Четврток 7 час

Вторник 3 час

9.

Љубиша Ѓорѓевиќ

Географија

Четврток 7 час

Понеделник 8 час

Четврток 4 час

10.

Маја Саридис

Биологија

Четврток 7 час

Понеделник 8 час

Вторник 3 час

11.

Рада Манчева

Физика

Четвток 8 час

Четвток 8 час

Понеделник 2 час

12.

Славица Божиновска

Хемија

Понеделник 8 час

Понеделник 7 час

Понеделник 3 час

13.

Слаѓана Елезовиќ

Информатика

Понеделник 7 час

Четврток 7 час

Понеделник 4 час

14.

Сузана Туринџиева

Музичко образование

Вторник 7 час

Вторник 8 час

Понеделник 7 час

15.

Маја Ристовска

Ликовно образование

Вторник 7 час

Вторник 7 час

Среда 5 час

16.

Јасминка Стојановска

Физичко и здр. образование

Вторни 7 час

Четврток 7 час

Вторник 4 час

17.

Христијан Здравковски

Физичко и здр. образование

Вторник 7 час

Четврток 7 час

Понеделник 7 час

 

Распоред на часови за реализација на додатна и дополнителна настава во одделенска настава и приемен ден за родители од 2 до 5 одделение

Одделение

Oдделенски наставник

Додатна настава /ден - час

Дополнителна настава

Приемен ден

Филимена Пешевска

Четврток /шести час

Петок/ петти час

Понеделник/шести час

Соња Илиевска Гоџирова

Среда / шести час

Петок/ петти час

Вторник/ шести час

Тања Василевска

Среда / шести час

Четврток/ шести час

Понеделник /седми час

Елена Спасовска

Среда / шести час

Четврток/ шести час

Понеделник /седми час

Ирина П.Крстевска

Четврток/шести час

Понеделник/ петти час

Среда / шести час

Јелена Ацковска

Четврток/ шести час

Понеделник/ петти час

Среда /шести час

Светлана Бебекоска

Понеделник/ седми час

Петок/ шести час

Среда /седми час

Снежана Васкова

Понеделник/ седми час

Вторник /седми час

Среда /седми час

Викторија Боровска

Понеделник/ седми час

Вторник /седми час

Среда/петти час

 

 

 

 

 

 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА

ПРИЕМ НА ПРВАЧИЊА

Почитувани родители,

Ве информираме дека приемот на првачиња ќе се одржи на 31.08.2021 год. во две групи на платформата при ООУ „Гоце Делчев“-Центар/Скопје.

За учениците од 1а одд. приемот е од 8.30h до 9.15h, а за учениците од 1б е од 9.00h до 9.45h.

Приемот ќе се изврши согласно протоколот, затоа напоменуваме дека учениците по свечената приредба, со своите класни раководители ќе влезат во училиштето. Присуство на родители во училиштето е забрането. Ве молиме да се придружувате согласно протоколите.

Нека ни е среќен и безбеден приемот на првачиња.

Со почит,

Маја Ангелова

 


 

Годишен извештај за работата на училиштето
 Извештај 1-50 страна  Извештај 51-100 страна  Извештај 101-150 страна  Извештај 151-180 страна Извештај 181-192 страна

 

СПИСОК НА ЗАПИШАНИ ПРВООДДЕЛЕНЦИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ВО ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЦЕНТАР 

 

I-а одделение

Одделенски наставници:

Софија Митева и Татјана Андреевска

1

Јана Анастасова

Петар Андоновски

Дарина Антовска

Ана Апостолова

Марко Бужароски

Калин Димитријовски

Кирил Илијески

Јана Јанковска

Ана Каровчевска

10 

Сара Китаноски

11 

Илина Котевска

12 

Марко Крстев

13 

Анастас Курте

14 

Ива Амелија Микулчиќ

15 

Изабела Миланова

16 

Марија Никодиновска

17 

Илин Никодиновски

18 

Теодора Павловска

19 

Јаков Павловски

20 

Максим Поп-Трпев

21 

Ирина Радоешка

22 

Калина Робева

23 

Нури Скоро

24 

Миха Спасов

25 

Ариана Спасовски

26 

Марта Стефановиќ

27 

Теодор Стојановиќ

28 

Михаела Хроват

29 

Зои Цветковиќ

30 

Ајла Џеладин

 

I-б

одделение

Одделенски наставници:

Бранка Анчевска и Соња Андонова

1

Стефанија Анѓелеска

Костадин Богески

Марко Димитров

Раде Димовски

Матеј Зафировски

Георги Иванов

Софија Јанкова

Симона Јаноска

Марин Кузмановски

10 

Нина Марковска

11 

Неда Митовска

12 

Ана Јосифоска

13 

Мелани Пешевска

14 

Каја Попова Запрова

15 

Андреј Саздов

16 

Дарија Сејфула

17 

Јоана Секуловска

18 

Јохан Секуловски

19 

Драган Стојаноски

20 

Наум Стрезовски

21 

Јана Сулева

22 

Тина Танаскова

23 

Андреј Таневски

24 

Арта Ќуфта

25 

Андреј Шахпаски

26 

Михаела Ѓорѓиевска


 

Патронен празник на училиштето 2021 година

патронат21
 
Денес го одбележуваме 63-от Патронен празник на нашето училиште.
Во срцето на нашиот град и во срцето на Општина Центар заедно со учениците, родителите и наставниците ја реализираме нашата мисија и визија за градење на современо и модерно училиште, правејќи квалитетно образование за сите ученици.
Детскиот џагор и детските насмевки ќе бидат врежани во спомените и сеќавањата на минатите, сегашните и идните генерации кои и понатаму ќе раскажуваат како светла приказната за нашето училиште и патрон Гоце Делчев.
 
патронат2 патронат1 патронат3 патронат4 патронат5
ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА 2012-2021
Михаела Аќимоска ученик во 9а одделение, класен раководител Слободанка Прелоговски
2 1 3
Информации

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИ

запишување на првачиња за учебната 2021/2022 година во ООУ „Гоце Делчев“ - Центар, Скопје

Известување од Министерство за образование

 

(Согласно законот за основно образование (Сл. весник бр.161 на РСМ од 5.8.2019 год.) член 60:

Став (1)

-      „Децата во прво одделение во основно училиште се запишуваат во месец мај за следната учебна година“.

Став (2)

-      „При запишувањето на детето, во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави потврда за примените задолжителни вакцини за детето, офталмолошки и стоматолошки преглед, издадена од надлежна здравствена установа“.

Став (3)

-      „При запишување на детето со попреченост во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здраствена поддршка според МКФ“.

Став (4)

-      „Во прво одделение на основното училиште родителот, осносно старателот е должен да го запише детето кое до крајот на календарската година ќе наполни шест години“.

Став (5)

-      „По исклучок пд ставот (4) на овој член, детето може да се запише во прво одделение, доколку наполни шест години до 31 јануари наредната година, по претходно барање на родителот, односно старателот и добиено мислење од педагог или психологот во училиштето“.

Став (6)

-      „Запишувањето на детето на барање на родителот, односно старателот, здраствената установа може да го одложи за една година ако се утврди дека детето не е подготвено да оди на училиште“.

Став (7)

-      „Децата кои не се вклучени во настава, а се со надмината возрасна граница, може да се запишат во осносвно училиште согласно членот 14 од овој закон“.

 

Уписот на детето во основно училиште е обврска на секој родител/старател, кој е должен да ја изврши во текот на месец мај, заклучно со 31 мај за дете кое до крајот на календарската 2021 година, односно до 31.01.2022 ( по барање од родителот/старателот и добиено мислење од педагогот/ дефектологот на училиштето) ќе наполни 6 години или дете кое на почетокот на учебната 2021/2022 година ќе има 5 год. и 8 месеци.

 

УПИСОТ ЌЕ СЕ ОДВИВА НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

 

 1. Уписот на првачињата за учебната 2021/2022 година ќе се реализира преку порталот uslugi.gov.mk , на кој родителите/старателите ќе можат да пополнат Апликација, да изберат училиште и да ги прикачат потребните документи скенирани. Најавата ја вршат со својата лозинка за најава во УЈП.
 2. Оние родители кои поради било каква причина немаат можност да ја искористат оваа електронска услуга, останува можноста за пријавување за упис на своето дете и со физичка достава на документи директно во училиштето. Во тој случај пријавувањето би се реализирало со пополнување на Апликацијата која може да се симне ТУКА. По пополнување на апликацијата истата испратете ја на меил адресата: gdThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. За оние родители кои не се во можност да ги искористат претходните две опции може физички да пополнат Апликација во училештето.

 

Откако апликацијата ќе биде прифатена од страна на училиштето, ќе се одреди термин на кој ученикот со родител/старател ќе дојде на разговор кај Комисијата за упис при училиштето.

 

 • Рок на доставување на Апликацијата од 01.05.2021 до 31.05.2021 година

 

На денот на запишувањето на детето, родителот/старателот е должен да го достави следните документи:

 

 1. Лична карта на родителот на увид
 2. Извод од матична книга на родените од детето – фотокопија
 3. Потврда за примени задолжителни вакцини, издадена од надлежна здравствена установа
 4. Потврда за стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа
 5. Потврда за извршен офтаматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа

 

ООУ„Гоце Делчев“, Центар, врши упис на деца со адреса на живеење во општина Центар, според следната реонизација:

 

бул. „Климент Охридски“;

бул. „Св. Кирил и Методиј“;

бул. „ВМРО“
бул. „Филип Втори“(до раскрсницата на ул. „Македонија“ со ул. „Даме Груев“ – десна страна);

бул. „Илинден“;

ул. „Даме Груев“;

ул. „Орце Николов“

ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“;

ул. „Димитрие Чуповски“

ул. „Македонија“ (западен дел граница со ООУ „Димитар Миладинов“)

ул. „Лермонтова“;

ул. „Максим Горки“;

ул. „Никола Кљусев“;

ул. „Никола Вапцаров“;

ул. „Ѓуро Стругар“;

ул. „Ѓорѓи Пешков“

ул. „Црвена Скопска Општина“

ул. „Кеј 13 Ноември“;

ул. „Андреја Димишков“;

ул. „27 Март“

ул. „8 Ударна бригада“;

ул. „11 Октомври“;

ул. „Луј Пастер“

ул. „Наум Наумовски Борче“; дел од бул. „Партизански одреди“

ул. „Железничка“; дел. од улица „Водњанска“;

ул. „Иво Лола Рибар“

Доколку училиштето не го пополни бројот со ученици од својот реон, според Законот за основно образование, може да запише ученици и од друг реон или општина.

 

Но, доколку родителите изберат училиште од друг реон од адресата на живеење потребно е да добијат Согласнот од матичното училиште на нивниот реон и истата да ја достават при уписот на закажаниот термин.

 

Терминот за разговор со Вашето дете ќе Ви биде закажан електронски или по телефон од страна на училишниот педагог. Уписот ќе се одвива согласно сите мерки за заштита од вирусот Ковид 19 според Протоколот.

 

При уписот педагогот со комисија за упис, го известува родителот/старателот за подготвеноста на детето , односно, дали детето е потполно подготвено за поаѓање во училиште.

 • Лице за контакт: Сузана Аврамовска училишен педагог 078/40 99 35

 

Ви посакуваме среќен и успешен почеток !

viber image 2021-05-14 13-18-23

Директор

Маја Ангелова

 

 


                                                            

 

НАТПРЕВАРИ 2021 г.

одделенска настава

Регионален натпревар по англиски јазик (17.4.2021)

Име и презиме на учениците и одделение

Освоено место

 

Vа одд.

Ана Станковиќ (5а)

II место

Квалификација за државен натпревар

VI одд

Калина Давитковска (6б)

Ива Пеливанова (6б)

I место

Квалификација за државен натпревар

VIII одд.

Лилјана Чучук (8а)

Јана Дамчевска (8а)

I место

Квалификација за државен натпревар

Ментор: Камелија Симоновска

 

Регионален натпревар по математика

 

5 одделение
ментори: Софија Митева и Гоца Стојковска

Ерика Трпеска 5.б - II награда

Иван Донев 5.а – III награда

Матеа Митевска 5.б – пофалница

Марко Митевски 5.б - пофалница

 

 

20.02.2021 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основните училишта

5 одделение

ментори: Софија Митева и Гоца Стојковска

 

Ерика Трпеска 5.б - II награда 

Иван Донев 5.а – III награда

Ива Крцкоска 5.б – III награда

Матеа Митевска 5.б – пофалница

Марко Митевски 5.б - пофалница

 

IV одделение

Ментор: Снежана Васкова

2-ро место Емилија Паскоска 

3-то место Елена Ѓозинска 

3-то место Андреј Станковиќ 

 

21.2.2021 г.

Марија Секуловска – Диплома за најдобра литературна творба по повод меѓународниот ден на мајчиниот јазик –  категоријата одделенска настава за 2021 год / доделена од општина Центар

предметна настава

МАТЕМАТИКА

Регионален натпревар:

1-во место Јана Дамчевска 8а одд
1-во место Матеј Ѓорѓиевски 8б одд
2-во место Симон Михајловиќ 9а одд
2-во место ЈованаСтојковска 8б одд
пофалница-Мила Милошевска 9б одд

.

Општински натпревар:

1-во место Јана Дамчевска 8а одд
1-во место ЈованаСтојковска 8б одд
1-во место Матеј Ѓорѓиевски 8б одд
1-во место Мила Милошевска 9б одд
1-во место Симон Михајловиќ 9а одд
предметен наставник: Слободан Покупец

 

Регионален натпревар:

1-во место Михајло Стојановски 6б одд

Општински натпревар:

2-ро место Михајло Стојановски 6б одд.

3-то место Лина Парнаџиски 6а одд

предметен наставник: Ирена Цветковска

 

Општински натпревар ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК НА ELTAM

Општински натпревар по англиски јазик одржан на 20.3.2021 во организација на ЕЛТАМ МК

Име и презиме на учениците и одделение

Освоено место

Vа одд.

Ана Станковиќ (5а)

I место

VI одд

Калина Давитковска (6б)

Ива Пеливанова (6б)

I место

VIII одд.

Лилјана Чучук (8а)

I место

 

Јана Дамчевска (8а)

II место

Ментор: Камелија Симоновска

Училишен натпревар по англиски јазик одржан на 23.2.2021

Име и презиме на учениците и одделение

Освоено место

Vа одд.

Ана Станковиќ (5а)

Ивана Арсова (5а)

Иван Донев (5а)

I место

 

Николина Манчевска (5а)

II место

 

Мила Тасевска (5а)

III место

VI одд

Ива Пеливанова (6б)
Калина Давитковска (6б)

I место

 

Андреа Барџиева (6б)  
Андреј Јовановски (6б)

II место

 

Теодор Веселинов (6а)

III место

VIII одд.

Лилјана Чучук (8а)

Јана Дамчевска (8а)

I место

 

Вања Андоновска (8а) Амелија Ончева (8а)

II место

 

Јана Парнаџиски (8б) Софија Поповска (8а)

III место

Ментор: Камелија Симоновска

 

 

Име и презиме на ученикот

Одделение

Освоени поени

Освоено место

Љубен Ѓоргов

VIIa

100

         I

Ана Миланова

VIIa

98

         I

Ирма Димитровска

IXa

94

         I

Елени Колеќевска

IXб

88

         II

Ментор: Слободанка Прелоговски

Сите се пласираа на регионалниот натпревар.

 

ПРИРОДНИ НАУКИ училишен натпревар

1-во место Андреа Барџиева 6б одд.

4-то место Теона Бојчевска 6б одд.

 

ФИЗИКА

12.02.2021год. општински натпревар

Учествуваа Јана Дамчевска 8а одд.

Јована Стојкова, Матеј Ѓорѓиевски, Леон Бојчевски 8бодд,

Мила Милошевска, Огнен Трчков 9б одд.

Сите ученици освоија пласман за регионален натпревар.

Предметен наставник   Рада Манчева
 
 
ГЕОГРАФИЈА
Регионален натпревар

 1-во место Амелија Ончева 8а

 3-ро место Михаела Аќимоска 9а

 3-то место Леон Бојчевски 8б

Општински натпревар организиран од страна на ЗПГМ "ПРОФ. Д-Р ЉУБЕ МИЛЕНКОВСКИ":

 1-во место Амелија Ончева 8а

 2-ро место Михаела Аќимоска 9а

 3-то место Леон Бојчевски 8б

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИНФОРМАТОР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ кликни тука

 

Ве информираме дека нашето училиште се подготвува за организација и реализација на наставата во учебната 2020/2021 година според предложените три модели од МОН, физички престој, комбинирана настава и настава од далечина. Новозапишаните првачиња се распределени по паралелки и веќе се објавени списоците со имињата на учениците на ФБ страната на училиштето и влезната врата. Ве замолуваме согласно можноста за избор на моделот на настава, да се изјасните со пополнување на ИЗЈАВАТА дадена во прилог. Изјавата пополнете ја и испратете на електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 devojce  Писмо до родителите на нашите идни првачиња  momce

 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Почитувани родители,

ООУ “Гоце Деллчев”-Центар го објавува пријавувањето за упис на првачиња за учебната 2020/2021 година.

 

Ве информираме дека Пријавата можете да ја превземете тука и пополента да ја испратите на електронска пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
во период од 5.5.2020 до 27.5.2020год.

За запишување потребни се следните документи кои ќе ги доставите на закажан термин за разговор со Вашето дете во текот на месец јуни: 

 1. Извод од матична книга на родените (фотокопија)
 2. Потврда за примените задолжителни вакцини од надлежни институции
 3. Потврда за извршен стоматолошки преглед од поликлиника „Идадија“
 4. Лична карта на родителот ( на увид )

За денот и терминот кога ќе бидете повикани во училиштето ќе бидете навремено известени телефонски.

Уписот на деца е со адреса на живеење во општина Центар со следната реонизација  

 

 

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Почитувани ученици и родители,
По добиените насоки од МОН, БРО и Општина Центар, а со единствена цел да излеземе во пресрет на нашите ученици, ООУ  „Гоце Делчев“, Општина Центар Скопје, Ве известува дека секој актив на наставници од I -V одделение и од VI до IX одделение, подготвува база на податоци, едукативни содржини и посочени интернет сајтови кои ќе ги споделат со Вас во заедничките вибер групи во секоја паралелка.
Целта на овој вид учење е да се посочат платформи кои овозможуваат пристап до содржини соодветни на возраста на нашите ученици, подобрување на дигиталната интеграција во учењето, подучувањето, пристап и учење преку отворени образовни ресурси.
Сето ова, во овој период кога децата не одат во училиште, дава поддршка на учењето базирано на ИКТ, развивање компетенции на наставниците да ги користат новите технологии за подобри резултати од наставата и наставата, подобрување и проширување на понудата на висококвалитетни можности за учење преку иновативни начини на информирање и испорака.
Сé она што го учиме на училиште, нашите ученици ќе можат со помош на овие дигитални содржини да го вежбаат во слободното време и дома..
Едукативно, корисно и креативно, низ разни игровни активности.

 

Со почит 

Маја Ангелова

директор на училиштето ООУ „Гоце Делчев“, Центар Скопје

 


 

По повод Денот на планетата Земја 22 Април, а со цел подигање на свесноста кај сите ученици за животната средина, нејзино одржување и развивање во склад со природата, училиштето предвидува активности преку цела работна седмица од 21.04 до 24.04 2020 година.

За учениците од I до  V одделение                                         За учениците од VI до IX  одделение

 

 


 ОДДЕЛНЕСКА НАСТАВА


 

НОВА НАСТАВНА СОДРЖИНА

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА
ПРИРОДНИ НАУКИ   ПРИРОДНИ НАУКИ  ПРИРОДНИ НАУКИ  ПРИРОДНИ НАУКИ  ПРИРОДНИ НАУКИ
ОПШТЕСТВО  ОПШТЕСТВО  ОПШТЕСТВО  ОПШТЕСТВО  ОПШТЕСТВО

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 АНГЛИСКИ ЈАЗИК  АНГЛИСКИ ЈАЗИК  АНГЛИСКИ ЈАЗИК  АНГЛИСКИ ЈАЗИК

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
    РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
    ДРУГИ АКТИВНОСТИ  ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  
         
ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ  ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ  

 

 

 


 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 


 НОВА НАСТАВНА СОДРЖИНА

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ   корисни линкови
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК   математика
 МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА    НУМЕРУС
 АНГЛИСКИ ЈАЗИК  АНГЛИСКИ ЈАЗИК  АНГЛИСКИ ЈАЗИК АНГЛИСКИ ЈАЗИК    
 ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК  ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК    
 ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ    
 МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ    
 ГЕОГРАФИЈА  ГЕОГРАФИЈА  ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА    
 ИСТОРИЈА  ИСТОРИЈА  ИСТОРИЈА ИСТОРИЈА    
 ПРИРОДНИ НАУКИ  БИОЛОГИЈА  БИОЛОГИЈА ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ    
 ИНФОРМАТИКА  ФИЗИЧКО И ЗДР.ОБРАЗОВАНИЕ  ХЕМИЈА БИОЛОГИЈА    
 ФИЗИЧКО И ЗДР.ОБРАЗОВАНИЕ   ИНФОРМАТИКА  ФИЗИКА ХЕМИЈА    
 ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  ПРОЕКТИ ОД ИНФОРМАТИКА ФИЗИКА    
 ЕТИКА НА РЕЛИГИИ  ЕТИКА  ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОГРАМИРАЊЕ    
 КЛАСИЧНА КУЛТУРА   ФИЗИЧКО И ЗДР.ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗИЧКО И ЗДР.ОБРАЗОВАНИЕ    
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ   ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ    

 

ПРЕПОРАКА

СОДРЖИНИТЕ ДА СЕ СИМНУВААТ НА КОМПЈУТЕР (ИЛИ ТЕЛЕФОН) КАДЕ ПОСТОИ ИНСТАЛАЦИЈА НА  MS OFFICE, ВО СПРОТИВНО НЕМА ДА МОЖЕТЕ ДА ГИ ОТВОРИТЕ

 

 


 

 

 

 

СПИСОК НА ЕЛЕКТРОНСКИ АДРЕСИ НА НАСТАВНИЦИ ОД ООУ„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ЦЕНТАР

 

Одделенски наставници

Одделение

Име и презиме на наставникот

Маил адреса

1 а

Тања Василеска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 б

Елена Спасовска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2a

Ирина Петковска Крстева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2б

Билјана Стојановска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3a

Светлана Бебекоска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3б

Снежана Васкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3в

Викторија Боровска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Софија Митева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гоца Стојковска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Филимена Пешевска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Соња Илиевска Гоџирова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Англиски јазик

Ѓорѓи Ристески

teachergjorgjiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Техничко образование

Биљана Наумчевска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Предметни наставници
 

Наставник

Предмет

е-пошта

Маја Ѓорѓиевска

Македонски јазик

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Светлана Петровска

Македонски јазик

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Слободан Покупец

Математика

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ирена Цветковска

Математика

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Камелија Симоновска

Англиски јазик

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Слободанка Прелоговски

Англиски јазик

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Орнела Милевиќ

Германски јазик

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Љиљана Савиќ

Ликовно образование

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сузана Турунџиева

Музичко образование

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Љубиша Ѓорѓевиќ

Географија

[email protected].co.uk

Калина Серафимовска

Историја

Граѓанско образование

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Славица Божиновска

Хемија

Природни науки

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Маја Саридис

Биологија

Природни науки

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рада Манчева

Физика

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Слаѓана Елезовиќ

Информатика

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Јасминка Стојановска

Физичко и здрав. образование

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Маја Јакимовска

Етика во религии

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Горица Бошковска

Етика

Класична култура во европска цивилизација

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Биљана Наумчевска

Техничко образование

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 *за појаснување на материјалите кои треба да се симнат од страницата или за насоки како да се изучува посоченото контактирајте ги одговорните наставници преку нивните електронски адреси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На првенството во шах за млади, во организација на Детски културен центар "Карпош” и град Скопје, нашиот ученик Леонид Петрески од 9а одделение освои ПРВО МЕСТО! Честитки Леонид и уште многу успеси да редиш;?

Леонид     шах


img-spt
     

На натпреварот во брзо решавање на коцки „Macedonian Nationals 2019“ нашиот ученик Ѓорѓи Чешмеџиевски од 4а одделение освои "малерозна" бројка на медали 13 https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4f/1/16/1f601.png");">?, ( 7 златни, 4 сребрени и 2 бронзени ), сруши 6 национални рекорди ( 2x2 average, Pyraminx average, Megaminx single, 5x5 single, Square 1 ( Single и Average ) и скоро сите постигнати времиња се негови лични рекорди.
Честитки Ѓорѓи и уште многу успеси на следните натпреварувања.

rubikova1     rubikova2

44077940 1413517978751997 6018231749954240512 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свечено отворање на новиот дел од ООУ„Гоце Делчев“ - Центар, Скопје на ден 17.10.2018 год.

img-spt   Соопштение за организација на првиот училишен ден од учебната 2018/19 година                 

  img-spt   Почитувани родители,
              Ве информираме за распределбата по паралелки на запишаните првоодделенци за учебната 2018/19 година.

список на првоодделенци за учебната 2018-19

img-spt60 години ООУ„Гоце Делчев“ - Центар 

насловна-веб  

На 5 јуни 2018 год. го одбележавме Денот на нашето училиште.

На прославата на 60 години од постоење на училштето присутните гости, родители, наставници, ученици и пријатели на нашето ООУ „Гоце Делчев“ -Центар, направија звездено небо во чест на сите  претходни генерации. Во еден миг беа изговорени имиња на ликови кои на секој присутен му оставиле  белег и светлина во својот живот, детство и младост. Ги споменавме луѓето кои некогаш работеле, живееле и создавале во Гоце...Ленин...Гоце ..И се во еден миг....имиња, спомени, сеќавања, по некоја солза и носталгија по едно време кое сме го заборавиле, но луѓето не. Во рамките на прославата беше промовиран првиот број на училишниот весник „Светулка“.

Прекрасен, достоинствен и незаборавен настан преполн енергија, синергија, полет, радост и светлина... Честитки до сјајните светулки на Гоце, до извонредната директорка г. Наде Молеровиќ и до сите кои вложија труд во прославата на големиот јубилеј на училиштето.
http://online.fliphtml5.com/obcet/hctm/

img-sptДен на Европа 2018

Нашите Гоцевци ја продолжуваат приказната со победи! 
На овогодинешниов  хепенинг традиционално организиран од општина Центар и делегацијата на Европската унија по повод Денот на Европа, каде ја преставивме Грција, ја освоивме наградата за најдобар сценски настап.

Трета година по ред нашето училиште добива ПРВА награда за сценски настап на Денот на Европа. Енергично, динамично, разиграно и со многу насмевки за публиката. Огромна благодарост до нашите најталентирани и највесели ученици.

 

img-sptМеѓународна соработка со приватното училиште Обершуле Валхајм- Германија

Меѓународната соработка со Private Oberlandschulen Weilheim од Германија продолжува и оваа учебна година. Ученици и наставници од ова училиште од 10 - 17 октомври беа  драги и ценети гости во ООУ „Гоце Делчев“ - Центар.

Ова е трета размена на ученици меѓу двете училишта каде имавме можност да се дружиме , научивме многу за Охридското Езеро, разменивме позитивни искуства и размислувања, создадовме нови пријателства .

Приказната продолжува до следната средба во април во Германија .

img-sptЗапознај ја татковината и стави ја во срцето

"Бог спие во каменот, дише во растенијата,
сонува во животните, а се буди во човекот". (Тагоре)

Учениците од 8 а,б одделение започнаа со реализација на првиот дел од проектот ЕСЕН, ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЕТО. Тие на 22.09,2017 г. (есенска рамноденица) ја посетија мегалитската опсерваторија Кокино како и Црквата „Св Ѓорѓи“ во Старо Нагоричане.
Носители на проектот: Светлана Петровска и Орнела Милевиќ

img-sptДен на зелениот појас 2017

ООУ,, Гоце Делчев ‘‘ Центар Скопје учествуваше во одбележување на „Денот на зелениот појас“ што се одржа во градски парк 24.09.2017 г. во организација на Македонско еколошко друштво. Целта на овој настан е да се промовираат вредностите и богатиот жив свет долж зелениот појас кој што опфаќа 24 земји во Европа и обединува значајни предели и важни живеалишта. Во Македонија во рамки на зелениот појас припаѓаат пределите во пограничниот регион со Албанија, Грција и Бугарија.Овој ден истовремено се прославува во девет балкански земји со различни активности
Учениците од ЕКО клубот ,, Млади истражувачи еколози ‘‘ Кристина, Мила, Матеја, Светлана, Ива од 9б одд. и Миа Д.,Миа Н.,Калина, Сара, Михаела од 8б одд. заедно со наставничката Маја Саридис работеа во креативното катче каде ги обучуваа посетителите во креативна изработка на креации слики на природни материјали ( листови од дрво, гранчиња, плаодови....)

mid-bg

 

 

 

ментори: Софија Митева и Гоца Стојковска

Back to top